Historia naszej drużyny Historia naszej drużyny

8 PDH "Jar" wywodzi się z dwóch drużyn - 153 Poznańskiej Środowiskowej Drużyny Harcerzy i 165 Poznańskiej Drużyny Harcerzy "Zawiszacy" działających w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Obydwie połączyły się w jedną drużynę męską przyjmując 25 grudnia 1989 r. barwy i tradycje od 444 PDH "Jar" im. gen. Stefana Grota Roweckiego. Nowo powstała drużyna wstępując do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.zmieniła jedynie numer na 8.