Aktualności Aktualności

Powrót

Triduum Paschalne

Druhowie!

W Wielki Piątek spotykamy się o 9.30 pod obeliskiem na Cytadeli - tam rozpoczniemy harcerską Drogę Krzyżową naszego Szczepu, skończymy około 10.15.

W Wielką Sobotę pełnić będziemy od 9.30 warty honorowe przy Grobie Pańskim w kościele na os. Kosmonautów. O 11.30 rozpoczniemy harcerskie czuwanie po którym udamy się do harcówki na krótką zbiórkę świąteczną drużyny.

Czuwajmy!


Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia

20.01 - Zbiórka druzyny

3-4.03 - Biwak drużyny

Składki członkowskie Składki członkowskie

Przypominam o regularnym opłacaniu składek. Więcej informacji w zakładce Składki

SiedemGór SiedemGór