Składki członkowskie wynoszą 10 zł/mc i obowiązek ich płacenia obejmuje wszystkie osoby należące do ZHR nie zależnie od stopnia czy pełnionej funkcji. Pieniądze można przekazywać na wszelkich wydarzeniach drużyny lub wpłacać na konto tytułem:

składki członkowskie <imię i nazwisko>

83 1090 1476 0000 0001 2239 8733

8 PDH Jar

ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań

Raz w roku opłacamy za wszystkich członków ubezpieczenie NNW, które wynosi 5 zł/rok. Tę kwotę proszę przesyłać na to samo konto.